Dossiers

Via deze rubriek kunt u actuele thema’s in het mbo volgen. Via de zoekfunctie kunt u ook altijd informatie over thema’s opzoeken. MBO-today volgt het mbo-nieuws sinds september 2014.


Leven Lang Ontwikkelen

Het kabinet streeft naar een doorbraak in het leven lang ontwikkelen. Ook voor mbo-scholen is hier een grote rol weggelegd, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van kortdurende, flexibele opleidingen.

Lees meer in het Dossieroverzicht


Keuzedelen

Sinds 2016 moeten studenten keuzedelen volgen. Inmiddels zijn er meer dan 1.000 keuzedelen beschikbaar. Vanaf 2021 tellen de keuzedelen mee voor het examen.

Lees meer in het Dossieroverzicht


Rekenen in het mbo

Het is de bedoeling dat iedereen die een mbo-diploma behaalt, een zeker niveau van rekenen beheerst. Omdat dit een nieuwe eis is, is er een geleidelijke invoering.

Lees meer in het Dossieroverzicht


Kwaliteitsafspraken

Sinds 2015 maakt het ministerie van Onderwijs kwaliteitsafspraken met de mbo-scholen. Het ministerie maakt met iedere school afspraken over bepaalde te realiseren prestaties.

Lees meer in het Dossieroverzicht


Skills The Finals 2020

Van 4 tot en met 6 maart  2020 is Leeuwarden het centrum van talentvol vakmanschap in Nederland. Tijdens deze drie dagen vindt in WTC Expo de 5de editie van Skills The Finals plaats, het NK voor beroepen. 

Lees alles in het Dossieroverzicht.


Lerarenregister

Dossier overzicht Eind 2016 is besloten om een lerarenregister in te voeren. Vanwege een gebrek aan draagkracht onder docenten heeft het kabinet in 2018 het register ‘in de ijskast’ gezet. De Onderwijscoöperatie, de organisatie die het register uitvoerde, is opgeheven. Hetzelfde geldt voor het lerarenparlement.


Leerbanen (bbl)

Het aantal leerbanen stijgt sinds 2015 weer. Op basis van de Subsidieregeling Praktijkleren kunnen werkgevers een bijdrage krijgen voor de noodzakelijke begeleidingskosten.

Lees meer in het Dossieroverzicht


Macrodoelmatigheid

Sinds 1 augustus 2015 is de Wet Macrodoelmatigheid in het mbo van kracht. De wet beoogt de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren en een doelmatige spreiding van opleidingen te stimuleren.

Lees meer in het Dossieroverzicht


Internationalisering

In een arbeidsmarkt die almaar internationaler wordt, is het belangrijk dat studenten internationale ervaring opdoen. Minister Van Engelshoven wil dat 10 procent van de mbo-studenten naar het buitenland gaat.

Lees meer in het Dossieroverzicht


World Skills 2019


Van 22 augustus tot 27 augustus vindt in Kazan (Rusland) World Skills 2019 plaats. Nederland is vertegenwoordigd met dertig enthousiaste kampioenen.

Lees meer in het Dossieroverzicht